Διακανονίστε το… φιλικά του Δημήτρη Αναστασίου

Το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού υπάρχει πλέον στο ντουλαπάκι σχεδόν όλων των αυτοκινήτων, αντικαθιστώντας τον εκνευρισμό και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.
Αυτή άλλωστε ήταν και η υπόσχεση κατά το ξεκίνημά του, με το σλόγκαν «φρένο στον εκνευρισμό, γκάζι στον πολιτισμό».
Πρόκειται για ένα απλό έντυπο, σε απλή γλώσσα, ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί επί τόπου και από τους δύο οδηγούς. Από το διπλότυπο, παίρνουν από ένα αντίγραφο οι δύο οδηγοί (σε περίπτωση που έχει κληθεί η Φροντίδα Ατυχήματος, παραλαμβάνει εκείνη το έντυπο και το προσκομίζει στην ασφαλιστική εταιρία).
Η άμεση πληρωμή και μάλιστα από τη δική σας ασφαλιστική εταιρία, αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα, με βασική προϋπόθεση βέβαια τη συμφωνία και των δύο εμπλεκομένων για τον υπαίτιο του ατυχήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαιτιότητας, ακολουθείται η διαδικασία της αρνητικής δήλωσης (όπου οι εμπλεκόμενοι δεν αποδέχονται την υπαιτιότητά τους). Από εκεί και πέρα η υπόθεση λύνεται είτε με συμβιβασμό, είτε δικαστικώς.
Εφόσον λοιπόν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, εντάσσεστε από την πρώτη στιγμή στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) και η αποζημίωσή σας είναι θέμα λίγων ημερών.
Προϋποθέσεις ισχύος του φιλικού διακανονισμού
Για να αποζημιωθείτε φιλικά μέσω του συστήματος αυτού πρέπει απαραίτητα:

  1. Στην σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
  2. Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος.
  3. Και τα δύο οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα.
  4. Το ατύχημα να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
  5. Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα 6.000€ σε Υλικές Ζημιές και 3.000€ σε Σωματικές Βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις Σωματικές βλάβες τα 9.000€ ανά περιστατικό.

Τι έδειξαν τα επίσημα στοιχεία
Η χρήση του Φιλικού Διακανονισμού γίνεται πλέον για το 51% των υποθέσεων που φθάνουν στις ασφαλιστικές εταιρίες.
Οι υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια έχουν μειωθεί στο 4,5% του συνόλου, έναντι 24% που ήταν πριν το 2000.
Τα στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) αναφέρουν πως η μέση αποζημίωση για το 2007, όπου οι ασφαλιστικές διακανόνισαν πάνω από 160.000 ζημίες μέσω του Φιλικού Διακανονισμού (σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 19% σε σχέση με το 2006 και 335% την τελευταία πενταετία), ήταν 938,68 ευρώ και για τις σωματικές βλάβες τα 530,65 ευρώ.
Κατά το ξεκίνημα της συμφωνίας το έτος 2000, οι εταιρίες-μέλη της ασφάλισαν πάνω από 3.500.000 οχήματα και διακανόνισαν περισσότερες από 6.000 ζημίες μέσω του Φιλικού Διακανονισμού. Σήμερα, μετά από συγχωνεύσεις και ανακλήσεις άδειών λειτουργίας κάποιων εταιρειών ,τα 34 μέλη της συμφωνίας ασφαλίζουν 5.000.000 οχήματα.
Ο θεσμός μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω…
Η μέχρι σήμερα επιτυχία της Φιλικής Δήλωσης δημιούργησε τις προϋποθέσεις οι ασφαλιστικές εταιρίες να συζητούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα όρια των αποζημιώσεων που μπορούν να καλυφθούν με το Φιλικό Διακανονισμό. Πρόθεση των εταιρειών είναι τα όρια να φτάσουν σε 12.000 ευρώ (από 9.000 ευρώ) για τις σωματικές βλάβες και σε 10.000 ευρώ (από 6.000 ευρώ) για τις υλικές ζημιές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμη ταχύτερη αποζημίωση των εμπλεκόμενων. Ακόμη ένα ζήτημα που εξετάζουν, είναι να συμπεριληφθούν στο σύστημα και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
Σήμερα το ανώτατο όριο αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος με υλικές ζημιές είναι τα 6.000 ευρώ και το όριο για τις σωματικές βλάβες τα 9.000 ευρώ, με ανώτερο 3.000 ευρώ ανά τραυματία. Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας των δύο εμπλεκομένων οδηγών (50%-50%) –και δεδομένου ότι και σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο συνολικό ποσό αποζημίωσης υλικών ζημιών ανά ατύχημα εξακολουθεί να είναι τα 6.000 ευρώ – το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τον κάθε ασφαλισμένο (λόγω του ότι δεν ευθύνεται, παρά μόνο κατά 50%) είναι 3.000 ευρώ.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού περιόρισε τα προβλήματα και αναβάθμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των πελατών. Αυτή η μεγάλη του επιτυχία επιβάλλει πλέον την αναβάθμισή του, κατ’ αρχάς ως προς το ύψος των αποζημιώσεων και κατά δεύτερον σε ατυχήματα που εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
Όλοι οι Έλληνες οδηγοί που έως τώρα δεν έψαχναν μόνο την φθηνότερη εταιρία, αλλά τη δυνατόν ποιοτικότερη, έχουν ένα σημαντικό λόγο να χαίρονται, αφού πλέον οι πληρωμές στη ζημία γίνονται από την εταιρία που επέλεξαν.
Σε κάθε περίπτωση το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού θα συνεχίσει να διευρύνεται με άλματα, γι’ αυτό ας ρίξουμε όλοι από ένα έντυπο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μας και φυσικά ας σταματήσουμε να εκνευριζόμαστε ή και να τσακωνόμαστε με τους συναδέλφους οδηγούς, αφού βέβαιο είναι ότι όλοι μας έχουμε σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε.
Ας είμαστε όλοι ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟΙ.