“Η Εθνική αξιοποιεί τις ευκαιρίες, προσηλωμένη στην κερδοφορία” – Συνέντευξη του κ. Ηλία Δασκαλόπουλου

Συνδιαμορφώνει με τα δίκτυα νέα προϊόντα. Εργάζεται για ένα νέο πυλώνα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στις Συντάξεις. Ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ομιλεί στον Δημήτρη Ρουχωτά:

758dc7ab63677117467388c3b99fce90_S

Η έξωθεν καλή μαρτυρία που συνοδεύει τον κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλο ως ασφαλιστή, σε συνδυασμό με την εταιρική ταυτότητα που ο ίδιος σήμερα διαθέτει, μας προέτρεψαν να συνομιλήσουμε μαζί του. Στόχος μας ήταν ο εντοπισμός αλλά και η διευκρίνιση των προτεραιοτήτων της πρώτης ασφαλιστικής εταιρείας του τόπου, αλλά και η ανάδειξη της φοράς των πραγμάτων του συνόλου της αγοράς. Αναδεικνύονται ειδήσεις από τη συνέντευξη που ακολουθεί. Διευκρινίζονται στρατηγικοί στόχοι. Σηματοδοτούνται εξελίξεις.

Ειλικρινά πιστεύουμε ότι ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος και η Εθνική στοχεύουν σε ρεαλιστικά πεδία και αναμένουμε ότι θα συμπαρασύρουν το σύνολο της ελληνικής αγοράς προς τις σωστές κατευθύνσεις.

Κύριε Δασκαλόπουλε, με ποια προϊόντα και σε ποιους κλάδους θα εστιάσετε, προκειμένου η Εθνική Ασφαλιστική να επιτύχει το στόχο που έθεσε ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Δημόπουλος, για τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας;

Η.Δ.: Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας περάσει τα τελευταία έτη από μία περίοδο αναδιοργάνωσης, πέτυχε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και έθεσε τις βάσεις για υψηλή και μόνιμη κερδοφορία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρός μας, τώρα είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος, για να επικεντρωθούμε στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Και βέβαια, ως ηγέτης της ασφαλιστικής αγοράς, η Εθνική έχει την τεχνογνωσία, την οργάνωση, τα στελέχη και, κυρίως, το δίκτυο πωλήσεων που απαιτούνται για να το καταφέρει.
Τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής μάλιστα είναι ήδη ορατά στον κλάδο Ζωής, όπου ενώ τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς για το εννεάμηνο εξακολουθούν –δυστυχώς– να μειώνονται κατά 16%, τα ασφάλιστρα της Εθνικής Ασφαλιστικής αυξάνονται κατά 9,5%. Σε συνθήκες κρίσης, αυτό είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα, το οποίο αναδεικνύει την ισχύ της εταιρείας και τον δυναμισμό του δικτύου πωλήσεών της.
Ειδικότερα, ένας από τους κλάδους που έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, ακόμη και μεσούσης της κρίσης, είναι ο κλάδος υγείας. Oι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας διαρκώς φθίνει και στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς παροχές περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικοί φορείς υπηρεσιών υγείας δείχνουν να έχουν αντιληφθεί την καθοριστική συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομική τους ευστάθεια και βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες. Αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες, η εταιρεία μας συνάπτει ειδικές συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν υψηλού επιπέδου παροχές, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
Μία σημαντική ευκαιρία αύξησης των εργασιών προκύπτει επίσης από την αξιοποίηση του ευρύτατου πελατολογίου της Εθνικής Τράπεζας. Όλες οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης ασφαλίσεων, τόσο στο πελατολόγιο των ιδιωτών πελατών όσο και στο πελατολόγιο των επιχειρήσεων της τράπεζας.
Στο πεδίο του bancassurance, έχουμε εφοδιάσει την τράπεζα τόσο με αμιγώς ασφαλιστικά προγράμματα όσο και με αποταμιευτικά – επενδυτικά προγράμματα, τα οποία διατίθενται με αξιοσημείωτη επιτυχία.
Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την τράπεζα, αλλά και με εξειδικευμένους μεσίτες για την προσέλκυση νέων εργασιών μέσα από το ευρύ εταιρικό πελατολόγιό της, με βασικό όπλο την τεράστια εμπειρία της Εθνικής Ασφαλιστικής στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν σημαντικές νέες εργασίες για τις Ομαδικές Ασφαλίσεις, αλλά και για το σύνολο σχεδόν των Γενικών Κλάδων.

Πρόσφατα, εξαγγείλατε στο Δίκτυο τη νέα συμφωνία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών και το νέο πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας, την Προνομιακή Προστασία. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες του συγκεκριμένου προϊόντος, έναντι των παλαιότερων δικών σας σχεδίων αλλά και έναντι του ανταγωνισμού;

Η.Δ.: Η οικονομική κρίση έχει φέρει πολύ σημαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες αλλά και στις δυνατότητες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ασφάλιση υγείας. Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για ασφάλιση υγείας είναι μεγαλύτερη σήμερα από οποτεδήποτε στο παρελθόν, η συρρίκνωση των εισοδημάτων οδηγεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση φθηνότερων λύσεων. Είναι πολλοί μάλιστα αυτοί που δυσκολεύονται να καταβάλλουν το ασφάλιστρο του παραδοσιακού προγράμματος ασφάλισης υγείας, το οποίο είχαν συνάψει πριν από την κρίση. Από την άλλη πλευρά, όμως, όταν το εύρος υπηρεσιών αλλά και η ποιότητα του δημόσιου συστήματος περίθαλψης περιορίζονται διαρκώς, μπορεί κάποιος να παραμένει ανασφάλιστος; Μπορεί να αποδεχθεί περιορισμένες παροχές, για να επιτύχει χαμηλότερο ασφάλιστρο;
Η Προνομιακή Προστασία απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Το νέο μας πρόγραμμα ασφάλισης υγείας είναι αποκλειστικής συνεργασίας με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Βασίζεται σε μια συμφωνία συνεργασίας και κατανομής του κινδύνου μεταξύ των δύο οργανισμών και διασφαλίζει ευρύτατες παροχές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλες τις μονάδες του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
Με την Προνομιακή Προστασία, ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να αποδεχθεί περιορισμένες παροχές προκειμένου να έχει οικονομικά ασφάλιστρα. Μπορεί να έχει πλήρεις παροχές και να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε οποιοδήποτε από τα οκτώ νοσηλευτήρια του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας πολύ χαμηλότερο ασφάλιστρο από αυτό προγραμμάτων με αντίστοιχο εύρος κάλυψης.
Με την Προνομιακή Προστασία η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που θα χρειασθεί ο ασφαλισμένος είναι άμεση και χωρίς οποιεσδήποτε διαδικασίες, καθώς στη διαχείριση του προγράμματος συμμετέχει και ο πάροχος των υπηρεσιών. Το πρόγραμμα, εξάλλου, υποστηρίζεται από ένα εξειδικευμένο συντονιστικό κέντρο, που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, ειδικά και αποκλειστικά για την υποστήριξη των ασφαλισμένων με την Προνομιακή Προστασία.
Η μορφή του προγράμματος και η συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Κέντρου στη διαχείρισή του μας επέτρεψε να περιορίσουμε πολύ τις εξαιρέσεις του, σε σύγκριση τόσο με τα δικά μας προγράμματα υγείας όσο και με τα αντίστοιχα της αγοράς. Περιορίσαμε κατά το ήμισυ τις περιόδους αναμονής για την κάλυψη συγκεκριμένων ασθενειών, που συνήθως εξαιρούνται για το πρώτο χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου, ενώ καλύπτουμε και τις συγγενείς παθήσεις μετά από τα δύο πρώτα έτη.

Μπορούμε να αναμένουμε ανάλογες κινήσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής και με άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ίσως και με δημόσια νοσοκομεία;

Η.Δ.: Το νέο πρόγραμμα είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής προϊόντος υγείας αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι είναι η πρώτη τέτοια προσπάθεια ευρείας κλίμακας στην αγορά μας. Εν γένει, δεν έχει νόημα να διαθέτει μία ασφαλιστική επιχείρηση ταυτόχρονα περισσότερα από ένα προϊόντα υγείας αποκλειστικού παρόχου, καθώς έτσι ενδέχεται να χάσει ένα από τα βασικότερα οφέλη των προϊόντων αυτών, που είναι το χαμηλό κόστος.
Κατά συνέπεια, θα αφήσουμε το νέο πρόγραμμα να “λειτουργήσει” για ένα χρονικό διάστημα, αντλώντας εμπειρία από τη διαχείρισή του.
Σε ό,τι αφορά στα δημόσια νοσοκομεία, φαίνεται ότι γενικά το θέμα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικής ασφάλισης και δημόσιου συστήματος υγείας επανέρχεται στο προσκήνιο. Το τελευταίο διάστημα έχει ανακοινωθεί επισήμως, πολλές φορές, ότι ο δημόσιος τομέας υγείας επιδιώκει τη συνεργασία με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είναι θετικό, καθώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μία τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να λειτουργήσει επωφελώς για τους ασφαλισμένους, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Από την έκφραση πρόθεσης, όμως, μέχρι την υλοποίηση συγκεκριμένης συμφωνίας, υπάρχει πολύς δρόμος που πρέπει να διανυθεί. Γενικά, θεωρώ ότι το πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να τεθεί συνολικά και να γίνει διαπραγμάτευση σε επίπεδο αγοράς και όχι μεμονωμένων εταιρειών.

Ο κλάδος Αυτοκινήτων διατηρεί το ενδιαφέρον της Εθνικής Ασφαλιστικής στο βαθμό που ίσχυε στο παρελθόν; Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα εμπειρίες σας, ως εκ του αποτελέσματος των ενεργειών σας τα τελευταία χρόνια; Υπάρχουν καινοτομίες και διαφοροποιήσεις σήμερα;
Η.Δ.: Αδιαμφισβήτητα, ο κλάδος αυτοκινήτου ενδιαφέρει και θα συνεχίζει να ενδιαφέρει την Εθνική Ασφαλιστική. Είναι ένας κλάδος στον οποίο παραδοσιακά έχουμε ισχυρή παρουσία και έχουμε σωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία, που μας επιτρέπει, εξάλλου, να είμαστε από τις ελάχιστες εταιρείες στην αγορά –ίσως και η μοναδική– που μπορεί να διαχειρισθεί αποτελεσματικά και με κερδοφόρο αποτέλεσμα επαγγελματικά οχήματα, στόλους και εν γένει πιο σύνθετους κινδύνους από τα Ε.Ι.Χ. Βεβαίως, η λογική της αύξησης της παραγωγής με οποιοδήποτε κόστος δεν αποτελεί επιλογή μας, καθώς είμαστε προσηλωμένοι στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου κερδοφορίας που έχουμε επιτύχει.
Στην Εθνική Ασφαλιστική, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι ίσως αυτός που έχει αλλάξει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το τελευταίο διάστημα. Με σχέδιο και συστηματική δουλειά, έχουμε ολοκληρώσει μία σειρά από έργα που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του κλάδου, τα προϊόντα και τις καλύψεις, αλλά κυρίως τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες και το δίκτυο πωλήσεων.
Οι αλλαγές στην οργάνωση και τη διαχείριση των αποζημιώσεων είναι χαρακτηριστικές. Η διαδικασία της αποζημίωσης είναι πλέον ταχύτατη και επιπλέον ο δικαιούχος αποζημίωσης, είτε είναι πελάτης μας είτε όχι, ενημερώνεται αυτόματα μέσω SMS για το κάθε στάδιο αυτής, ενώ το τελικό ποσό κατατίθεται αυτόματα στον λογαριασμό του. Αλλά η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών δεν σταματά μόνον στον πελάτη, αλλά αφορά και τον συνεργάτη μας. Πράγματι, ο συνεργάτης του δικτύου πωλήσεων έχει στη διάθεσή του ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία της αποζημίωσης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, έχουμε συνάψει συμβάσεις με προσεκτικά επιλεγμένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, εξασφαλίζοντας σημαντικά προνόμια για τους πελάτες μας, όπως είναι η απευθείας πληρωμή του συνεργείου από την εταιρεία, η παραλαβή και παράδοση του αυτοκινήτου από τον χώρο του πελάτη, η παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης και πολλά άλλα.
Σε ό,τι αφορά στα προγράμματα ασφάλισης, έχουμε αναμορφώσει και εκσυγχρονίσει τους όρους σε όλες τις επιμέρους καλύψεις, ενώ ταυτόχρονα αυτοματοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες ανάληψης. Αναβαθμίσαμε τα προγράμματα ασφάλισης Ε.Ι.Χ. και μοτοσυκλετών, προσθέτοντας σημαντικές δωρεάν παροχές πρωτοβάθμιας υγείας και εκπτώσεις για τους κατόχους αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων χρησιμοποιούμε πολύ-παραμετρικό μοντέλο, που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και βασίσθηκε πάνω στην εκτεταμένη εμπειρία της εταιρείας. Αναλύουμε διαρκώς την εμπειρία του κλάδου και χρησιμοποιούμε το μοντέλο, για να προσαρμόσουμε το ασφάλιστρο στις εκάστοτε συνθήκες. Πρόσφατα, μάλιστα, προβήκαμε σε μειώσεις του τιμολογίου στα Ε.Ι.Χ., μόλις διαπιστώσαμε ότι οι αντικειμενικές συνθήκες και τα αποτελέσματα το επιτρέπουν.

Θέλετε να μας εμπιστευτείτε τις απόψεις-θέσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής για την “κυριαρχία” της πολιτικής των φθηνών ασφαλίστρων;

Η.Δ.: Ο καταναλωτής, που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση και βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται, είναι λογικό να θέλει να επιλέξει μία όσο το δυνατό φθηνότερη λύση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου του. Είναι επίσης λογικό η βελτίωση της εμπειρίας των ζημιών του κλάδου αυτοκινήτου που έχει υπάρξει τα τελευταία έτη, να μεταφραστεί σε φθηνότερο ασφάλιστρο. Δεν είναι λογικό, όμως, να μειώνεται το ασφάλιστρο σε επίπεδο χαμηλότερο από το κόστος εξυπηρέτησης του κινδύνου και της κάλυψης ενός ελάχιστου επιπέδου εξόδων.
Δυστυχώς, το φαινόμενο των αλλεπάλληλων μειώσεων του ασφαλίστρου στον κλάδο εντείνεται διαρκώς και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσει κάποιες εταιρείες σε πολύ μεγάλα προβλήματα. Η κοντόφθαλμη στρατηγική της πρόσκτησης εργασιών με κάθε κόστος στη συρρικνούμενη αγορά μας είναι, κατά την άποψή μου, ο δρόμος προς την καταστροφή. Η ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς, εξάλλου, βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων.
Σημειώνω, βέβαια, ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ κακού ανταγωνισμού και αθέμιτου ανταγωνισμού. Δυστυχώς, στην αγορά μας εμφανίζονται και οι δύο μορφές. Ο κακός ανταγωνισμός οφείλεται στην ευκαιριακή στρατηγική, σε λανθασμένους υπολογισμούς ή, σε πολλές περιπτώσεις, στην ανάγκη για άμεση ρευστότητα. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός, όμως, εμφανίζεται όταν δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους παίκτες της αγοράς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάποιες από τις εταιρείες που εμφανίζονται ως κατά τεκμήριο φθηνότερες, δεν έχουν εγκατάσταση στη χώρα μας. Είναι εύλογο να αναρωτιέται κάποιος αν ελέγχονται στον ίδιο βαθμό, με την ίδια συχνότητα και στο ίδιο βάθος, όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση αλλά και τα υποκαταστήματα των ξένων εταιρειών.

Τα νέα προϊόντα και γενικά η στρατηγική της Εταιρείας σε ποιο βαθμό συνδιαμορφώνονται με τα Δίκτυα; Επίσης, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι τυγχάνουν της αποδοχής και της υποστήριξής τους;

Η.Δ.: Ένας από τους βασικούς λόγους που η Εθνική Ασφαλιστική είναι ηγέτης της ασφαλιστικής αγοράς, για πάρα πολλά χρόνια, είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός με τα οποία περιβάλλει τα δίκτυα πωλήσεών της. Ο σεβασμός απαιτεί να λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψη η άποψη του δικτύου στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας και βέβαια στο σχεδιασμό κάθε νέου προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε και είμαι πεπεισμένος ότι πράττουμε σωστά. Εξάλλου, οι άνθρωποι του δικτύου πωλήσεων είναι αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και είναι επίσης αυτοί που πρέπει να προωθούν τα προϊόντα της με επιτυχία.
Σε ό,τι αφορά την αποδοχή των προϊόντων από το δίκτυο, δεν χρειάζεται να πω κάτι. τα λένε όλα τα μεγέθη της νέας παραγωγής της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλά ποσοστά, παρά τις τεράστιες αντιξοότητες που δημιουργεί η οικονομική κρίση.

Ποια είναι η παρουσία της Εταιρείας στον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων; Τι προτεραιότητα δίνετε σ’ αυτόν, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος; Τι κινήσεις γίνονται –αν γίνονται– για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των ομαδικών ασφαλίσεων, για την πρόσκτηση ατομικών συμβολαίων;

Η.Δ.: Είναι γνωστό ότι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις έχουν επηρεασθεί ιδιαίτερα από την κρίση, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Για να αντιμετωπίσουν τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς, πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διακόψουν ή να περιορίσουν την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επιλέγουν να διατηρήσουν σε ισχύ το ασφαλιστήριό τους και να μην περιορίσουν τις παροχές, η μείωση των αποδοχών του προσωπικού οδηγεί σε ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου.

Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι στον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων έχουμε κατορθώσει μέχρι τώρα να αντισταθούμε αρκετά στην κρίση, σίγουρα περισσότερο από την αγορά. Πιστεύω ότι με τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την αξιοποίηση του εταιρικού πελατολογίου του Ομίλου, την οποία ανέφερα νωρίτερα, θα κατορθώσουμε κατά τη διάρκεια του 2014 να αυξήσουμε περαιτέρω τις εργασίες μας στον κλάδο.
Η αξιοποίηση των ομαδικών ασφαλίσεων για την πρόσκτηση ατομικών ασφαλιστηρίων δεν είναι τόσο εύκολο έργο όσο ακούγεται. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον κλάδο γνωρίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργοδότες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί το ομαδικό ασφαλιστήριο ως όχημα για την προώθηση ατομικών ασφαλιστηρίων στο προσωπικό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει περιθώριο μόνο για την προώθηση τυποποιημένων προϊόντων με τη μορφή προσφοράς.

Τα τελευταία χρόνια, οι συντάξεις που δίνουν τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης συνεχώς μειώνονται. Θεωρείτε πιθανή μία αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος; Βλέπετε κάποιο ρόλο για την ιδιωτική ασφάλιση σε αυτήν;

Η.Δ.: Είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι η σύνταξη από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα συγκλίνει σταδιακά στο ελάχιστο εγγυημένο όριο των €360 το μήνα. Παρά τις σοβαρές μειώσεις που έχουν γίνει στις παροχές και παρά την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, το σύστημα εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο. Ακόμη και αν ισορροπούσε προσωρινά στο προσεχές χρονικό διάστημα, σίγουρα δεν θα μπορούσε να αντέξει σε βάθος χρόνου την ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ενεργών ασφαλισμένων και αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.
Κατά την άποψή μου, η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι άμεση. Αν αυτή δεν γίνει σύντομα, κινδυνεύουμε να καταδικάσουμε ολόκληρες γενιές να ζήσουν ένα σημαντικό τμήμα της ζωής τους σε απόλυτη ένδεια. Βέβαια, ουσιαστική αναμόρφωση του ασφαλιστικού δεν μπορεί να γίνει αλλάζοντας μόνο τις παραμέτρους απόδοσης των παροχών ή το ύψος τους. Ουσιαστική αναμόρφωση σημαίνει εισαγωγή ενός νέου πυλώνα ασφάλισης, που θα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά, ο οποίος σε βάθος χρόνου θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο τμήμα των παροχών.
Σε μία τέτοια εξέλιξη είναι σαφές ότι η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο. Όπως συνέβη σε πολλές χώρες, οι οποίες προέβησαν σε αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών σχημάτων με μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι μοναδικοί φορείς μεταξύ των χρηματοοικονομικών οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ταυτόχρονα υπηρεσίες διαχείρισης των προγραμμάτων, ασφάλισης των παροχών, διαχείρισης των επενδύσεων και απόδοσης των συντάξεων.

ΠΗΓΗ www.aaagora.gr