καριέρα

Η A Team, μία εκ των κορυφαίων Διευθύνσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναζητεί άτομα που επιθυμούν να συνδέσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με την προσφορά υπηρεσιών στον συνάνθρωπο.

Η διερεύνηση και ικανοποίηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών είναι μια συνεχής διαδικασία.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση του επιπέδου διαβίωσης, υγείας και περιουσίας των πελατών είναι βασική μέριμνα του σύγχρονου Ασφαλιστικού Συμβούλου.