καριέρα

Η A Team, ως Κορυφαία Διεύθυνση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναζητεί άτομα που επιθυμούν να συνδέσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με την προσφορά υπηρεσιών στον συνάνθρωπο.

Η διερεύνηση και ικανοποίηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών είναι μια συνεχής διαδικασία.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση του επιπέδου διαβίωσης, υγείας και περιουσίας των πελατών είναι βασική μέριμνα του σύγχρονου Ασφαλιστικού Συμβούλου.

https://www.youtube.com/watch?v=10v5De9lhWU&feature=share&fbclid=IwAR1exUhkSi8NxAnHkZJfiLhUkIIdaZKvacVIMKUwza8_vj7K-rvxF3U-1AM

 

logo (4)