γιατί να επιλέξω αυτό το επάγγελμα;

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, διεθνώς, βρίσκεται σε διαρκώς ανοδική πορεία. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά αναπτύσσεται ταχύτατα, τα τελευταία χρόνια.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά απαραίτητη επένδυση ζωής.

Είναι βέβαιο ότι μετά την παρατεταμένη κρίση στην ελληνική οικονομία ολοένα και περισσότεροι Έλληνες θα αναζητήσουν την εξασφάλισή τους μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι προοπτικές είναι ακόμη μεγαλύτερες αν αναλογισθεί κανείς ότι τα μεγέθη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς υστερούν κατά πολύ από τα αντίστοιχα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής εποχής, ο περιορισμένος χρόνος καθώς και η ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση των αναγκών των ανθρώπων καθιστούν απαραίτητη την υποστήριξή και καθοδήγησή τους από υπεύθυνους και εξειδικευμένους συμβούλους που θα τους διακρίνει:

  • Ο επαγγελματισμός
  • Η συνέπεια & η υπευθυνότητα
  • Η γνώση & η υψηλή κατάρτιση
  • Το ήθος & η εργατικότητα