γιατί να επιλέξω αυτό το επάγγελμα;

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος βρίσκεται μέσα στα δέκα επαγγέλματα του μέλλοντος και αυτό γιατί έτσι το επιτάσσει η σημερινή εποχή στην Ελλάδα! Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, έχει οδηγήσει τον κόσμο να αναζητά έναν αξιόπιστο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς να βιώνει τις συνθήκες των δημόσιων νοσοκομείων. Το ίδιο συμβαίνει και με το συνταξιοδοτικό, το οποίο υπόκειται διαρκώς σε πολλαπλές αλλαγές, κατευθύνοντας τη γενιά της επόμενης εικοσαετίας σε πιο αξιόπιστες λύσεις για μία αξιοπρεπή διαβίωση στην τρίτη ηλικία.

Ο πιο σημαντικός λόγος για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να κάνει καριέρα για τον ίδιο και την οικογένειά του! Ξεκινά, εξελίσσεται και εκπαιδεύεται μέσω των Συντονιστών της Διεύθυνσής μας, καταφέρνοντας να αναπτύξει τις δικές του δεξιότητες. Αυτό έχει τη δυνατότητα να τον οδηγήσει στο να ανοίξει την επιχείρησή του  χωρίς κεφάλαια, αλλά με μία επένδυση στο χρόνο του. Τέλος, ο ασφαλιστικός σύμβουλος έχει τη δύναμη να διαμορφώνει το εισόδημά του χωρίς όρια, όπως θα γινόταν σε μία τυπική σύμβαση εργασίας, αφού μπορεί να αυξάνει τα εισοδήματά του βάσει της παραγωγικότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι η καριέρα του είναι συνυφασμένη με το πόσο ο ίδιος μπορεί και θέλει να εργαστεί ! Μιλάμε, δηλαδή, για ένα αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών που βασίζεται στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του καθενός.