κορυφαίοι 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 5. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 7. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
 8. ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΡΕΑ     ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 9. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ      ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 10. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ      ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
 11. ΠΕΡΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 12. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΗ    ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 13. ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΓΡΕΒΕΝΑ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 5. ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΡΕΑ    ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
 7. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 8. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ             ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 9. ΜΠΑΝΤΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ    ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 11. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 12. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑ      ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 14. ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ           ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

 1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ  -ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ        ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 5. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ    ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 7. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 8. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΒΟΛΟΣ
 9. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΒΟΛΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
4. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
5. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΒΟΛΟΣ
4. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
5. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΕΟΥ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΑΝΑΠ. ΣΥΝΤ. ΓΡ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ)
3. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΒΟΛΟΣ
4. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΑΙΟΣ 2017:

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑ  ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΕΟΥ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΑΝΑΠ. ΣΥΝΤ. ΓΡ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ)
2. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
3. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
4. ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
7. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017:

 1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΕΟΥ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΑΝΑΠ. ΣΥΝΤ. ΓΡ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ)

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017:

 1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 3. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017:

 1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 2. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΠΟΥΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ
 3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 6. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 7. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΠΟΥΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ
 8. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017:

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 2. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΠΟΥΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ