κορυφαίοι 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
4. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΜΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
6. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ     ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ         ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
9. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ       ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΠΕΡΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ        ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ      ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ         ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ           ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ        ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ              ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ        ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΠΗ        ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ         ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
10. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
11. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ        ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
12. ΠΕΡΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ         ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ       ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
14. ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΡΕΑ        ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15. ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΓΡΕΒΕΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
3. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ      ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
7. ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ      ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
8. ΤΖΙΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ    ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ     ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

1.ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
4.ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
6.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΚΗΣ    ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7.ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
1.ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ                ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ         ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   ΟΜΑΔΑ DIRECT  – ΒΟΛΟΣ
6.ΜΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ              ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
7.ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                 ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
8.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ       ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
9.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10.ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ            ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΙΟΣ 2018
1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ           ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ         ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΓΚΡΑΝΑ ΒΙΚΥ          ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018:

1.ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2.ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ       ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
4.ΠΕΡΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
5.ΤΖΙΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ            ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ– ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ           ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018:

1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ      ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018:

1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ       ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ