Ο κ. Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Διευθυντής του κλάδου ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, “μιλά” για την υγεία:

d00f9aee719f49bd0a97b654861e9346_XL1. Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας για τον καταναλωτή;

Τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή:
a. Ανταπόκριση στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ευαισθησία του καταναλωτή σε θέματα πρόληψης και προστασίας της υγείας του.
b. Άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καταβάλλοντας λογικό αντίτιμο μέσω του προγράμματος υγείας.
c. Μετάθεση του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η ανάληψη από ιδία μέσα των υπηρεσιών υγείας, στην ασφαλιστική εταιρεία.

2. Οι ασφαλισμένοι προσανατολίζονται περισσότερο σε μονοετή ή πολυετή συμβόλαια; Ακυρώνουν πολυετή συμβόλαια για να συνάψουν ετήσια;

Οι ασφαλισμένοι νιώθουν καλύτερα προστατευμένοι με συμβόλαια που παρέχουν πολυετείς δεσμεύσεις. 
Οι συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής, καθώς και η ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, καθιστούν την παροχή πολυετών δεσμεύσεων προς τους ασφαλισμένους εξαιρετικά δυσχερή. 

Οι εταιρείες, προσαρμοζόμενες με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλάζουν τις παρεχόμενες παροχές σε ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια για τους νέους ασφαλισμένους.

 Υπάρχει μια μερίδα ασφαλισμένων που η οικονομική αδυναμία τους να υποστηρίξουν ένα ισόβιο νοσοκομειακό πρόγραμμα τους οδηγεί στην αλλαγή προς οικονομικότερες ετησίως ανανεούμενες καλύψεις.

3. Ποια είναι τα μεγέθη του κλάδου; Δεδομένου του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος μειώνει συνεχώς τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει δωρεάν στον πολίτη, έχει παρατηρηθεί αύξηση των συμβολαίων υγείας;

Την Εθνική Ασφαλιστική έχουν επιλέξει 203.000 ασφαλισμένοι για την κάλυψη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανέρχονται για το έτος 2012 σε 23.000, συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η Εθνική Ασφαλιστική κατέβαλε 330.000 ευρώ ημερησίως για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη των ασφαλισμένων της με ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος μειώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, έχει γεννήσει μια νέα γενιά καταναλωτών που ενδιαφέρονται για την κάλυψη του ουσιαστικού κινδύνου σε περίπτωση νοσηλείας, δηλαδή της αξιοπρεπούς περίθαλψης για την αποκατάσταση της υγείας τους και όχι τόσο για την πολυτελή νοσηλεία τους.
 Αυτή η νέα γενιά καταναλωτών αποδέχεται τη μικρή συμμετοχή του στο κόστος νοσηλείας μέσω κάποιου εκπιπτόμενου ποσού (π.χ. 1.500 ή 2.000 ευρώ), καταβάλλοντας βέβαια μειωμένο ασφάλιστρο.
 Συμπερασματικά, το χαρακτηριστικό των νέων ασφαλισμένων είναι η χαμηλότερη οικονομική δυνατότητα για καταβολή ασφαλίστρων και η στροφή προς την ουσιαστική κάλυψη.

4. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής του;

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι μεγάλες, διότι τα κενά που αφήνει η κοινωνική ασφάλιση αυξάνονται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο κάλυψης αυτών των κενών με ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων υγείας χαρακτηριστικά αυτών των πολιτών. Δηλαδή τη μικρότερη οικονομική τους δυνατότητα να αναλάβουν την καταβολή ασφαλίστρων, αλλά και το ενδιαφέρον τους για ουσιαστική, άμεση, απρόσκοπτη, αξιοπρεπή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

 Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον έχει βοηθήσει και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικών κλινικών, όπου ο ένας αναγνωρίζει στον άλλον τη συμβολή στην ανάπτυξή του. Η ιδιωτική ασφάλιση χρειάζεται τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχε επιχειρήματα προς τον πολίτη. Οι ιδιωτικές κλινικές – και ο ιδιωτικός τομέας υπηρεσιών υγείας εν γένει, συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούνται σε αυτόν – χρειάζονται την ιδιωτική ασφάλιση, γιατί αυτή αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο τροφοδότη των εσόδων τους. 

Αποτέλεσμα της βελτίωσης των σχέσεων της ιδιωτικής ασφάλισης και των ιδιωτικών μονάδων υγείας είναι ο σχεδιασμός, από κοινού, προγραμμάτων κάλυψης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αποκλειστικής συνεργασίας, με λογικό και αποδεκτό κόστος για τους ασφαλισμένους, αποσκοπώντας στο αμοιβαίο όφελος όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή ασφαλισμένο, ασφαλιστική εταιρεία και ιδιωτική μονάδα υπηρεσιών υγείας.

5. Ποια ασφαλιστικά προγράμματα διαθέτει η εταιρεία σας;

Μέσω της διαρκούς αξιολόγησης και έρευνας της αγοράς, η Εθνική Ασφαλιστική, κατέχοντας ηγετική θέση, προχωράει στη συνεχή ανανέωση και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Έτσι, προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων ασφάλισης υγείας σχεδιασμένα για τις σύγχρονες απαιτήσεις, ικανά να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη για πρόληψη και νοσηλεία.

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Για την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας, η «Εθνική Ασφαλιστική» διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται αυτόνομα ή συμπληρωματικά οποιασδήποτε κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα προγράμματα «Προλαμβάνω» και «Πρόληψη για όλους» απευθύνονται σε πελάτες που επιθυμούν με χαμηλό κόστος να προστατεύσουν την υγεία τους, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διαγνωστικές εξετάσεις, απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς και ετήσιο προληπτικό έλεγχο. 

Νοσοκομειακή περίθαλψη
Η «Εθνική Ασφαλιστική» προσφέρει επίσης πλήρη γκάμα προγραμμάτων που προσφέρουν κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση νοσηλείας. Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα «Εθνική & Υγεία», ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων ανάλογα με τις ανάγκες του και τις οικονομικές του δυνατότητες. Έτσι, ξεκινώντας από το πρόγραμμα «Απόλυτη Προστασία», που συνδυάζει τόσο την πλήρη κάλυψη εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όσο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, ο πελάτης της «Εθνικής Ασφαλιστικής» μπορεί να προσαρμόζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικογενείας του, επιλέγοντας προγράμματα με μικρή συμμετοχή στις δαπάνες νοσηλείας, όπως το «Πλεονεκτικό» και το «Ολοκληρωμένη Προστασία», ή προγράμματα που καλούνται να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υγείας, συμπληρωματικά με τον ασφαλιστικό φορέα του με ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 
Ωστόσο, κατανοώντας τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι ανακατατάξεις στις παροχές των ασφαλιστικών φορέων, η «Εθνική Ασφαλιστική» έρχεται να καλύψει το σύνολο της αγοράς με το νέο πρόγραμμα υγείας «Βασική Προστασία». Το πρόγραμμα αυτό αξιοποιεί πλήρως τις εισφορές του πελάτη σε οποιονδήποτε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο (π.χ. ΕΟΠΥΥ, ομαδική ασφάλιση υγείας, ατομική ασφάλιση υγείας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.), δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες περίθαλψης σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο νοσοκομείο, με χαμηλό κόστος ασφάλισης. 
Εξάλλου, όλα τα προγράμματα ασφάλισης υγείας της «Εθνική Ασφαλιστικής» εξασφαλίζουν: 
• Ασφάλιση για μια ζωή, μιας και κάθε πρόγραμμα μπορεί να συνοδεύει για όλη τη διάρκεια της ζωής του, τόσο τον ίδιο τον ασφαλισμένο όσο και την οικογένειά του.
• Απόλυτη ελευθερία στην επιλογή του νοσηλευτικό ιδρύματος που επιθυμεί, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
• Πρόσβαση σε ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο γιατρών, οδοντιατρείων, διαγνωστικών κέντρων, συνεργαζόμενων/συμβεβλημένων νοσοκομείων. 
• Ιδιαίτερα προνόμια σε περίπτωση επιλογής συμβεβλημένου με την εταιρεία νοσηλευτικού ιδρύματος. 
• Οικογενειακές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα (20% για τον/τη σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω). 
• Πρόσβαση στο Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο 18189, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας χρήσιμες ιατρικές συμβουλές και οδηγίες, καθώς και πληροφορίες για τη χρήση των παροχών του κάθε πελάτη. 
• Πλήθος επιπλέον παροχών που έχει εξασφαλίσει η «Εθνική Ασφαλιστική» μέσω των συνεργασιών της με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας (εκπτώσεις, προνομιακές τιμές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας), συμπληρώνοντας την ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς να επιβαρύνουν τον πελάτη με επιπλέον κόστος. 
Στόχος της «Εθνικής Ασφαλιστικής» είναι να αισθανθεί ο ασφαλισμένος της την απαραίτητη σιγουριά, όσο ασταθές και απρόβλεπτο και αν είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει και να διαφυλάξει το πολυτιμότερο, ίσως, αγαθό, την υγεία του.

ΠΗΓΗ: http://www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=10745&cat_id=4