Εθνική Ασφαλιστική

115 χρόνια, 6 δρόμοι, 7 κτήρια

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πηγή: Επετειακή έκδοση του βιβλίου “Διαδρομή στο χρόνο και στην πόλη”

History1 History6 History5 History4 History3 History2