οι κορυφαίοι συνεργάτες μας

Περισσότεροι από 70 συνεργάτες βρίσκονται κοντά σας κρατώντας ψηλά το σύνθημα της ομάδας μας «Αφοσίωση, Αξιοπιστία, Καινοτομία». Κάποιοι εξ αυτών καταφέρνουν, να ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους. Προς τιμήν τους αφιερώνεται η παρούσα ενότητα.