κορυφαίοι 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015:

 1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 2. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 6. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 7. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 8. ΤΖΗΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015:

 1. ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΓ. – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΔΡΑΜΑ
 2. ΤΖΗΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.-ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 7. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΞΑΝΘΗ
 9. ΑΒΑΚΟΥΜ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜ. ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ
 10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 11. ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 12. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΟΜ. ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ
 13. ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΔΡΑΜΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015:

 1. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗ DIRECT.-ΟΜ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜ.
 4. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜ.
 6. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 7. ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.– ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΞΑΝΘΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015:

 1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜ.ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 2. ΤΖΙΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ – Δ/ΝΣΗ  DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜ.ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 5. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ  DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 7. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 8. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ – Δ/ΝΣΗ  DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 9. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015:

 1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΞΑΝΘΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015:

 1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015:

 1. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΙΑΝΙΗΛ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΜΠΑΝΤΡΑ ΒΙΚΩΡΙΑ  – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 4. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 5. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΞΑΝΘΗ
 7. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ

ΜΑΙΟΣ 2015:

 1. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 3. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015:

 1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 3. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜΑΔΑ DIRECT –ΔΡΑΜΑ
 5. ΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.- ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 7. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 8. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015:

 1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.-ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 2. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 3. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.-ΟΜΑΔΑ DIRECT –ΔΡΑΜΑ
 5. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 6. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.-ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015:

 1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΤΖΗΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 4. ΜΠΑΝΤΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
 5. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 6. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΙΑΝΙΗΛ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015:

 1. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΙΑΝΙΗΛ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 2. ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΔΡΑΜΑ
 3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. – ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΤΣΟΥ – ΞΑΝΘΗ
 4. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
 5. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ – Δ/ΝΣΗ DIRECT – ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ