κορυφαίοι 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

1. ΤΣΙΧΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
7. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
9. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
11. ΑΡΒΑΝΗΤΙΔΟΥ ΦΑΙΝΗ   ΟΜΑΔΑ ΔΡΕΝΟΥ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΣΕΡΡΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

1. ΤΣΙΧΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ  ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΤΣΕΡΕΚΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ  ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
7. ΙΩΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΒΟΛΟΣ
9. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
11. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΣΕΡΡΕΣ
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΠΗ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

1. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΤΣΙΧΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ
5. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7. ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΤΖΗΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
9. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
11. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
12. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
14. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΦΗ    ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΣΕΡΡΕΣ
16. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΑΙΟΣ 2019

1. ΤΣΙΧΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
4. ΤΖΗΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
5. ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΡΕΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
6. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
7. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
9. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ   ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ  ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΙΡΗ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ   ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10. ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
11. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
12. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13. ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

1. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ            ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΚΡΥΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ             ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΤΣΙΧΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ       ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
6. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                   ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
8. ΜΑΝΔΕΛΑ ΒΙΒΗ            
  ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9. ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    
ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ
10. ΓΚΟΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ         ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ
11. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ      ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

1. ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
3. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ     ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΟΛΟΣ
5. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ       ΟΜΑΔΑ DIRECT – ΒΕΡΟΙΑ