Άρης Μιχαηλίδης

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΟ κ. Άρης Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Συντονιστής Γρ.Πωλήσεων, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Σπουδών και έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Στον ασφαλιστικό χώρο βρίσκεται από το 1993, ενώ προϊστάμενος ομάδας έγινε το 1998.

Επέλεξε τη σταδιοδρομία στον ασφαλιστικό χώρο γιατί αγαπά τους ανθρώπους και θέλει να είναι κοντά τους σε κάθε ευχάριστη ή δυσάρεστη κατάσταση.

Ο σημαντικότερος στόχος του είναι η ανάπτυξη του γραφείου με νέα πρόσωπα. ”Θέλω να δώσω και σε άλλους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα της επιτυχίας, σε ένα επάγγελμα που δεν έχει όρια” μας λέει.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι έγγαμος και έχει 3 παιδιά. Τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του τον αφιερώνει στην οικογένειά του και στην μουσική.