Αριστέα Καρακώστα

ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΗ Αριστέα Καρακώστα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965.

Βρίσκεται στην ασφαλιστική αγορά από το 1995 με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου έως το 2002, οπότε προήχθη στη βαθμίδα του Διευθυντού Καταστήματος. Από το 2009 συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική από την θέση του Προϊσταμένου Γραφείου Ζωής.

Το 2016 προσχώρησε με τους συνεργάτες της στην A TEAM του κου Αναστασίου Δημήτρη ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραφείου Ζωής.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων με κυριότερες:

 1. 2004-2005 Πανεπιστήμιο Μακεδονία, «Ενδοεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ασφαλιστικών Συμβούλων»

 2. 2006-2008 L.U.T.C. ( The Life Underwriter Training Council ), εξειδίκευση στα:

 • Life Insurance

 • Business Insurance

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοασφαλιστικών Υπηρεσιών

 • Επιχειρηματική Ηθική

 1. 2013-2014 CIAM της LIMRA:

 • MSS ( Management Skills Seminar )

 • FMDP ( Financial Management Development Program )

 • FMS ( Field Management Seminar)

 • PMW ( Profitable Management Workshop )