Γιώργος Ροκαδάκης

ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΟ κ. Γιώργος Ροκαδάκης, προϊστάμενος ομάδας, γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1968. Έχει παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια της Εθνικής και της Επιθεώρησης.

Στο δίκτυο εντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 και έγινε προϊστάμενος ομάδας το 1993. Δραστηριοποιείται στην Καρδίτσα.

Τον ρωτάμε τι τον έφερε και τι τον κράτησε στο δίκτυο: “Η ανάγκη για δουλειά αλλά και η πειθώ του προϊσταμένου, και σήμερα Επιθεωρητή μου, κ. Καραθάνου με έφεραν στο δίκτυο και στην συνέχεια με κράτησαν σε αυτό η αγάπη για την συγκεκριμένη δουλειά, η καταξίωση που προσφέρει και τα καλά εισοδήματα”.

Ο κ. Ροκαδάκης θεωρεί μονόδρομο την εξέλιξή του, με την μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο, στις βαθμίδες που υπάρχουν. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Στον ελεύθερο χρόνο του ψαρεύει και κυνηγά.