Κατερίνα Κώντσα

ΚΩΝΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΗ Κατερίνα Κώντσα είναι απόφοιτη Ανώτατης Σχολής Λογιστικής με γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε αρκετά καλό επίπεδο.  Από το 1980 και για αρκετά χρόνια ασχολήθηκε με τον τομέα της Επιχειρηματικότητας και του Διεθνούς Εμπορίου. Από το 1990 έως σήμερα εργάζεται στην Εθνική Ασφαλιστική και αποτελεί διακεκριμένο στέλεχος το ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Στην διάρκεια της πορείας της, κατέκτησε επάξια διάφορες βαθμίδες στην ιεραρχία της Εταιρίας, όπως Διακεκριμένος και Κορυφαίος Ασφαλιστικός Σύμβουλος με συνεχείς βραβεύσεις και διακρίσεις για τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και διατηρησιμότητας.

Η ανοδική της πορεία στον χώρο συνεχίστηκε με την συμμετοχή της στην Limra Κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων και με πλήθος συμμετοχών της σε επιλεγμένα σεμινάρια, συνέδρια, ταξίδια και άλλα σημαντικά γεγονότα της Εταιρίας.

Η Κατερίνα Κώντσα συμμετείχε στο club των επίλεκτων Ασφαλιστικών Συμβούλων, εξελίχτηκε σε Unit Manager και έπειτα σε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραφείου, υπηρετώντας τις παραπάνω θέσεις με άψογο επαγγελματισμό, δυναμισμό και συνέπεια ως αντίδοτο στις μεταβολές που διαμορφώνονται στο ολοένα και διαρκώς εξελισσόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον διακρίθηκε στον τομέα της προώθησης χρηματοοικονομικών προϊόντων της Διεθνικής και συγκεκριμένα Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατακτώντας υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα, με πολλές βραβεύσεις και σε αυτόν τον τομέα.

Σήμερα παραμένει στην ενεργό δράση της Εθνικής Ασφαλιστικής αταλάντευτα ταυτισμένη με αυτήν υπό το πρίσμα της συνεκτικότητας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη υψηλότερων στόχων.