Νεκτάριος Τζαβέλλας

Ο κ. Νεκτάριος Τζαβέλλας γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1969. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε θέματα πώλησης, ψυχολογίας και ενδυνάμωσης.

IMG_5484Βρίσκεται στο Δίκτυο Πωλήσεων από το 1993 μέσω του γραφείου  του κ. Καραθάνου  Βασίλη,  ενταγμένος στην τότε ομάδα του σημερινού Διευθυντή της A Team κ. Αναστασίου Δημήτρη.  Στις αρχές του 2002 εξελίχθη σε Manager και τον Ιανουάριο του 2010 προήχθει σε Αν. Διευθυντή Γραφείου.

Μερικά από τα σημαντικότερα σεμινάρια που παρακολούθησε κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου στην Εθνική Ασφαλιστική είναι τα εξής:

  • Πιστοποίηση από την  Διεθνική για αμοιβαία κεφάλαια.
  • Σεμινάριο M.S.S ( Management Skills School. LIMRA
  • Σεμινάριο F.M.S ( Field Management Seminar) . LIMRA
  • Σεμινάριο Field management development program. LIMRA
  • Σεμινάριο D.M.W για διευθυντές καταστημάτων. LIMRA
  • Σεμινάριο ( U.M.T.S) unit managers training . LIMRA.
  • Σεμινάριο P.S.S ΙΙ της Εθνικής Ασφαλιστικής .

Για την εξέλιξή του και τους στόχους του ο κ. Τζαβέλλας μας λέει: ”Όταν είσαι σε αυτή την εταιρεία και αυτή την Επιθεώρηση πρέπει να βλέπεις μόνο μπροστά, άρα και η εξέλιξη είναι μέσα στους επόμενους στόχους  μου. Όλα τα βήματα γίνονται με προγραμματισμό και ποιότητα την ώρα που ωριμάζουν οι συνθήκες.”