Φωτεινή Μουλαΐδου

ΜΟΥΛΑΙΔΟΥΗ Φωτεινή Μουλαϊδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Βρίσκεται στο δίκτυο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 1995.

Το 2011 προήχθη στην βαθμίδα της προϊσταμένης της ομάδας του γραφείου Λαυρίου.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων σε θέματα πωλήσεων και ψυχολογίας.

Μερικά από τα σημαντικότερα σεμινάρια είναι :

  • LIMRA “Insurance Management and Leadership”
  • Σύστημα Πωλήσεων PSS III
  • NLP Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού Πωλήσεων Ασφαλιστικού Κλάδου
  • Mission in Commision Bob Proctor (G. Mouka)
  • DISC προσωπικοτήτων, στρατηγικές πωλήσεων & αγοράς, αξίες & πεποιθήσεις στις πωλήσεις
  • Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ψυχολογία “Διαχείριση Ανθρωπίνων Σχέσεων”
  • Team & Leadership sessions Α. Αγγελούδα

 

Σύμφωνα με την κα Μουλαϊδου « Όραμά μου ανέκαθεν ήταν να συμβαδίζει η προσωπική με την επαγγελματική μου ανάπτυξη, μέσα από αυτή να δίνω αξία στους ανθρώπους επηρεάζοντας θετικά την ζωή τους είτε αφορά τους συνεργάτες, είτε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για τις ασφαλιστικές τους ανάγκες. Αυτό πραγματώνεται μέσα από διαρκή προσπάθεια, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, φροντίδα και επαγγελματισμό».