Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η δουλειά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (βίντεο)

 

Πηγή: underwriter.gr