πολιτική cookies

Γενικές πληροφορίες

▪ Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε (laptop, tablet κ.ά.) κατά την επίσκεψη και την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αυτά δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου trojan horses ή κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Στα αρχεία αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας μέσω των αρχείων αυτών. Αν επισκεφθείτε εκ νέου την ιστοσελίδα μας, τα cookies μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί.

▪ Οι περισσότεροι φυλλομετρητές είναι ρυθμισμένοι ώστε να επιτρέπουν την αυτόματη αποθήκευση των cookies στην τερματική σας συσκευή. Αν δεν επιθυμείτε να συμβαίνει αυτό, τότε μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και να τις τροποποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να μην αποθηκεύονται αυτόματα τα cookies είτε να εμφανίζεται ειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie.

▪ Τα cookies εγκαθίστανται είτε από τον πάροχο της ιστοσελίδας (first party cookies) είτε από άλλο πάροχο μέσω όμως του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) και είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων και δεν σχετίζονται με την αναγνώριση του χρήστη διαφήμισης.

▪ Σκοπός της χρήσης των cookies είναι η καλύτερη και η πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.

▪ Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για τη σωστή λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας, δηλαδή το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

▪ Διάρκεια αποθήκευσης των cookies στη συσκευή: Τα cookies που χρησιμοποιούμε αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή είτε για όσο χρόνο διαρκεί η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα (session) οπότε αυτά διαγράφονται αυτόματα όταν εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω με τα cookies που χρησιμοποιούμε (είδος, χρησιμότητα, διάρκεια αποθήκευσης κ.ά.) σχετικά.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε

▪ Τα cookies χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και τον τρόπο που λειτουργούν.

▪ Εμείς χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

Αναγκαία cookies

Τα συγκεκριμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας

Όνομα Πάροχος Τύπος Διάρκεια Χρησιμότητα/Τι κάνει
 collect  google-analytics.com pixel Συνεδρία  Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο G o o g le Alytics που αφορούν τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη συσκευές και κανάλια μάρκετινγκ.
 _gid  ateam.com.gr HTML 1 ημέρα Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Όνομα Πάροχος Τύπος Διάρκεια Χρησιμότητα/Τι κάνει
 _gat  ateam.com.gr

HTML

1 ημέρα  χρησιμοποιείται από το Google Analytics
 _ga  ateam.com.gr

HTML

2χρόνια Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Διαφημιστικά cookies

Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών στις ιστοσελίδες. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Όνομα Πάροχος Τύπος Διάρκεια Χρησιμότητα/Τι κάνει

Αταξινόμητα cookies

Πρόκειται για cookies πού είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Όνομα Πάροχος Τύπος Διάρκεια Χρησιμότητα/Τι κάνει

Google analytics

▪ Πρόκειται για μία υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης, η οποία παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkaway, Mountain View, CA94043 USA. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και μεταφέρονται στο διακομιστή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP σας καθίσταται ανώνυμη από την Google πριν την επεξεργασία. Συνεπώς τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τα cookies δεν μπορούν να συνδεθούν με εσάς. Ta cookies συλλέγουν τις παρακάτω πληροφορίες:

τύπος / έκδοση φυλλομετρητή

λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε

η ώρα της πρόσβασης στην ιστοσελίδα

η τοποθεσία της πρόσβασης

η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας

η διεύθυνση IP

Referrer – URL (η προηγούμενη ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε)

▪ Η Google θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό μας με σκοπό να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδα μας και να συντάξει εκθέσεις, σχετικά με τη χρήση ιστοσελίδας και με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωσή της σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε περίπτωση.

▪ Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση cookies, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή και να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

▪ Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που γίνεται από τα cookies και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία που γίνεται από τη Google Analytics αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε την επέκταση του φυλλομετρητή που βρίσκεται σε αυτό τον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

▪ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

▪ Σκοπός της χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics είναι ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας μας βάσει των αναγκών των χρηστών, καθώς και η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας μας.

▪ Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, δηλαδή το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

▪ Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε ένα διακομιστή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση της Google.

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για λόγους στατιστικής διατηρούνται στο διακομιστή της Google για 24 μήνες και μετά διαγράφονται. Μετά όμως από την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP σας δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με το πρόσωπό σας.