Σεμινάριο Social Media

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα Social Media την σήμερον ημέρα στην πολύπλοκη καθημερινότητα των ασφαλιστικών συμβούλων κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε η Επιθεώρηση του κ. Αναστασίου Δημήτρη με τον Επικεφαλή του Τομέα Εκπαίδευσης, κ. Μαυρίκη Γιάννη.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Η δύναμη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στην Ασφαλιστική Αγορά» ο κ. Μαυρίκης ανέλυσε τις καινούριες στρατηγικές και πώς αυτές μπορούν να διαδραματίσουν και να δώσουν ώθηση  στους συνεργάτες της Επιθεώρησης. Η επιτυχία του σεμιναρίου ήταν εξαιρετική αφού ο χαμηλός ηλικιακός μέσος όρος αλλά και το επίπεδο γνώσεων των συμβούλων της Επιθεώρησης βοήθησε τον εισηγητή να τρέξει αρκετά γρήγορα και να ολοκληρώσει στον προκαθορισμένο χρόνο…πράγμα σπάνιο σε τέτοια σεμινάρια.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα Social Media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σωστού επαγγελματία και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνονται οι επιλογές της Επιθεώρησης να έχει παρουσία στα «μέσα» χρόνια πριν.

https://www.facebook.com/insanastasiou

https://twitter.com/AnastasiouD

http://www.youtube.com/channel/UCujXIXmBiEa5NN4t9YYifrA

http://www.linkedin.com/

Πίστη στην Επιθεώρησή μας είναι: ‘‘Σε περιόδους κρίσεις τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και χρησιμοποιώντας εργαλεία δουλειάς είναι αδύνατο να αποτύχεις’’.