Σημείωμα για τα 120 χρόνια λειτουργίας της εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. στο περιοδικό “ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Σημείωμα προσωπικό, όπως επίσης και της κας Ιατρέλλη Μαρίας στο περιοδικό “ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”, για τα 120 χρόνια λειτουργίας της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Δείτε το PDF