Δ. Αναστασίου /Εθνική Ασφαλιστική: Τρία εμπόδια στην ανάπτυξη του κλάδου Ιδ. Ασφάλισης

Η πίστη στον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, η απουσία φορολογικών κινήτρων, η χαμηλή εμπιστοσύνη στην ιδιωτική ασφάλιση – εξ αιτίας και περιστατικών […]